De bijzondere relatie van een vader en zijn (oudste) zoon geeft de vader een reflectie op zichzelf. Je hebt als kind maar één vadervoorbeeld gehad en denkt soms dat je dit voorbeeld niet wilt voortzetten. Als je op een gegeven moment ervaart dat je je eigen voorbeeld toch doorgeeft, wat eigenlijk zo goed als onvermijdelijk is, vraagt je zoon je om naar jezelf te kijken. In dit artikel laat ik zien wat de spiegeling van mijn eigen zoon betekende voor mijn verantwoordelijkheidsgevoel als vader.

Lees meer